viernes, 2 de marzo de 2012

Escoitar () Escuchar

En xeral, todos oímos constantemente. Oímos o boreo da rúa, oímos o que dí a tele e a radio, oímos as pisadas da xente que vai diante e tras nós pola beirarúa, os pitidos dos coches, os berros dos cativos xogando no parque, o run run das veciñas …

Oímos pero non escoitamos.

Nun mundo de caos como o é este no que vivimos, ás veces merece a pena botar o freo e escoitar. Escoitar polo simple pracer de facelo, de compartir un anaco do noso tempo con alguén que precisa que o escoiten para non sentirse tan só, para desafogarse, para compartir unha historia fermosa...

O sábado atopei a Julia, unha octoxenaria redondiña e doce como as avoas dos contos (concretamente, recórdame á avoa de Teo, unha das miñas series de libros preferidas cando nena), cunha voz que che aloumiña paseniñamente. Julia, que me coñece dende pequena, cada vez que me ve sorrime con tenrura e agarda o meu saúdo e unha pequena parrafada. É boa conversadora e conta no seu haber cunha ampla sabedoría popular en forma de refráns e ditos coma este último co que me agasallou  e que aprendeulle seu pai cando nena: “A preguiza morreu de sede na beira do río por non baixar a beber”.
Non ten nin fillos nin netos e vive soa tras a morte do seu home. O seu día a día transcorre en silenzo. O silenzo daqueles que non poden estar ou non queren estar ó seu redor para facerlle compaña. E o silenzo que xera a súa sordeira.

Falamos un bo anaco e eu, sobre todo, escoitei. Escoitar a alguén que o precisa e o agradece faite sentir ben. O sábado eu tiña presa pero mereceu a pena pararme con Lourdes, levei moi bo pago.

O pago: o seu sorriso e o brilo dos seus ollos durante os preto de corenta minutos de deixala falar, escoitala e manter unha “especial” conversa con ela. E digo especial porque aínda falándolle alto e moi de preto, Julia, non sempre oe o que lle dis pero si sabe que a escoitas. Con iso basta.


En general, todos oímos constantemente. Oímos el barullo de la calle, oímos lo que dice la tela y la radio, oímos las pisadas de la gente que va delante y detrás de nosotros por la acera, los bocinazos de los coches, los gritos de los niños jugando en el parque, el run run de las vecinas…

Oímos pero non escuchamos.

En un mundo de caos como lo es éste en el que vivimos, a veces merece la pena echar el freno y escuchar. Escuchar por el simple placer de hacerlo, de compartir un pedazo de nuestro tiempo con alguien que necesita que lo escuchen para no sentirse tan solo, para desahogarse, para compartir una historia bonita…


El sábado encontré a Julia, una octogenaria redondita y dulce como las abuelas de los cuentos (concretamente, me reuerda a la abuela de Teo, una de mis series de libros preferidas cuando era niña), con una voz que te acaricia despacio. Julia, que me conoce desde pequeña, cada vez que me ve me sonríe con ternura y espera mi saludo y una pequeña charla. Es buena conversadora y cuenta en su haber con una amplia sabiduría popular en forma de refranes y dichos como este último que me regaló y que le enseñó su padre cuando era niña: “La pereza murió de sed a la orilla del río por no bajar a beber”.
No tiene hijos ni nietos y vive sola tras la muerte de su marido. Su día a día transcurre en silencio. El silencio de aquellos que no pueden estar o no quieren estar a su lado para hacerle compañía. Y el silencio que genera su sordera.

Hablamos un buen rato y yo, sobre todo, escuché. Escuchar a alguien que lo necesita y que lo agradece te hace sentir bien. El sábado yo tenía prisa pero mereció la pena pararme con Julia, llevé muy buen pago.

El pago: su sonrisa y el brillo de sus ojos durante unos cuarenta minutos de dejarla hablar, escucharla y mantener una “especial” conversación con ella. Y digo especial porque aún hablándole alto y muy cerca, Julia, no siempre oye lo que le dices pero lo que si sabe es que la escuchas. Con eso basta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario