miércoles, 29 de febrero de 2012

Monstros () Monstruos

Coñecedes a alguén tan ruín que no traballo pague as súas propias frustacións co resto dos compañeiros?
Alguén que teña por costume buscar a maneira de fastidiar  ó próximo si ou si?
Alguén  que, como dicía miña avoa, non da puntada sen fío e que todo aquilo que fai a diario é para pisotear ós demais e quedar sempre por riba deles pese a quen pese?
Alguén que a súa única función na vida, para sentirse ben, sexa facer que todos ó seu redor síntanse mal?
Alguén que posúe a verdade absoluta por graza divina e a quen non hai quen lle tusa so pena de morte total e radical?

Un monstro tragador que tenta absorver, chuchar e devorar a todos.
Supoño, que por desgraza, todos coñecemos monstros así…Dende aquí propoño a tódolos individuos de tan “marabillosa” raza que se unan, nos deixen en paz dunha vez  e…
QUE O DEMO OS CONFUNDA!!!

Que ben senta dicilo!
A obra "Saturno devorando ós seus fillos" de Goya pode ser unha boa metáfora gráfica de tan particulares monstros. Non vos parece?

Saturno devorando ós seus fillos  - Goya
Saturno devorando a sus hijos - Goya

¿Conocéis a alguien tan ruín que en el trabajo pague  sus propias frustaciones con el resto de los compañeros?
¿Alguien que tenga por costumbre buscar la maneira de fastidiar al prójimo sí o sí?
¿Alguien que, como decía mi abuela, no da puntada sin hilo y que todo aquello que hace a diario sea para pisotear a los  demais y quedar siempre por encima de ellos pese a quien pese?
¿Alguien que su única función en la vida, para sentirse bien, es hacer que todos a su alrededor se sientan mal? 
¿Alguien que posée la verdad absoluta por gracia divina y que no hay quien le tosa so pena de muerte total y radial?
Un monstruo tragador que intenta absorver, chupar y devorar a todos.
Supongo, que por desgracia, todos conocemos monstruos así…Desde aquí les propongo a todos los individuos de tan "maravillosa" raza que  se unan, nos dejen en paz de una vez  y
¡¡¡QUE EL DEMONIO LOS CONFUNDA!!!

¡Que bien sienta decirlo!
La obra "Saturno devorando a sus hijos" de Goya puede ser una buena metáfora gráfica  de tan particulares monstruos. ¿No os parece?

No hay comentarios:

Publicar un comentario