martes, 10 de abril de 2012

Peonías () Peonías


Xa hai máis de quince días que comezou a primavera, sen embargo, para min o seu comezo marcouno estes días a peonía de árbore do xardín ó mostrar as súas impresionantes flores: catro nada menos! (É a primeira vez que alcanza este número, nunca pasara de dúas flores e estou encantada).

Ya hace más de quince días que empezó la primavera, sin embargo, para mi su comienzo lo marcó estos días la peonía de árbol del jardín al mostrar sus impresionantes flores: ¡cuatro nada menos!  (Es la primeira vez que alcanza este número, nunca pasara de dos flores y estoy encantada).

A beleza das peonías, tanto mentras son casulos como cando despregan a súa impoñente cor ó abrir, é marabillosa. Ó observar estas fermosas flores de orixe asíatico (é a flor tradicional da China) debúxase un sorriso nos beizos. É tal a forza visual das peonías que hipnotizan (polo menos a min, que dicides vós?). Unha forza que contrasta coa delicadeza e fraxilidade dos seus pétalos de seda.

La belleza de las peonías, tanto mientras son capullos como cuando despliegan su imponente color al abrir, es marabillosa. Al observar estas hermosas flores de origen asiático (es la flor tradicional de China) se dibuja una sonrisa en los labios. Es tal la fuerza visual de las peonías que hipnotizan (por lo menos a mi, ¿qué decís vosotros?). Una fuerza que constrasta con la delicadeza y fragilidad de sus pétalos de seda.
As peonías son unha flor fermosisima para o ramo de voda. Eu tiña unhas ganas tolas de levar de ramo as peonías do meu xardín que ademais ían perfectas co meu vestido pola súa cor fucsia. Pero claro, casei en setembro non en primavera e por riba, o ano pasado o arbusto decidiu tomarse unhas vacacións e non deu nin unha soa flor (este ano recompensoume con catro!! Non me poido queixar). Ó final levei un ramo ben distinto pero que tamén deu moito xogo (pero esa é outra historia...).

Las peonías son una flor hermosísima para el ramo de novia. Yo tenía unas ganas locas de llevar de ramo las peonías de mi jardín que además iban perfectas con mi vestido por su color fucsia. Pero claro, me case en septiembre no en primavera y además, el año pasado el arbusto decidió tomarse unas vacaciones y no dió ni una sola flor (¡¡este año me recompensó con cuatro!! No me puedo quejar). Al final llevé un ramo muy distinto pero que también dió mucho juego (pero esa es otra historia...).

 

Se alguén coñece un viveiro onde se adiquen ó cultivo das peonías vos agradecería que mo digades. Estou tentando facerme con outras variedades de peonías arbustivas.

Si alguien conoce un vivero donde se dediquen al cultivo de peonías os agradecería que me lo digais. Estoy intentando conseguir otras variedades de peonías arbustivas.
1 comentario: