lunes, 23 de abril de 2012


Libros () Libros
Aprendizaxe, soños, viaxes, ilusións, mil e unha aventuras...
Todo isto e moito máis atópase nos libros.
Tamén AMOR.
AMOR POLOS LIBROS:
Un AMOR que se aprende de moi cativo. Case sempre vendo aos pais moi quedos, cos ollos moi fixos sobre un libro e na cara moita emoción.
Un AMOR que pouco a pouco aniña no teu pequeno corazón e apodérase de ti: aqueles primeiros contos con letras enormes e cheos de cor, os barcos de vapor, os pequenos vampiros, os alfaguara...
E andando no tempo Kafka, Delibes, Buero Vallejo, Ecco, Reverte, Baricco e tantisimos outros...
LIBROS.
MOI FELIZ DÍA DO LIBRO!!
Aprendizaje, sueños, viajes, ilusiones, mil y una aventuras...
Todo esto y mucho más se encuentra en los libros.
También AMOR.
AMOR PR LOS LIBROS:
Un AMOR que se aprende de muy pequeño. Casi siempre viendo a los padres muy quietos, con ojos muy fijos sobre un libro y en la cara mucha emoción.
Un AMOR que poco a poco anida en tu pequeño corazón y se apodera de ti: aquellos primeros cuentos con letras enormes y llenos de color, los barcos de vapor, los pequeños vampiros, los alfaguara...
Y andando en el  tiempo Kafka, Delibes, Buero Vallejo, Ecco, Reverte, Baricco y tantisimos otros...
LIBROS
¡¡MUY FELIZ DÍA DEL LIBRO!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario